14-200x200

Bayesian Phylogenetic Inference: Select Model For Me - Submission (v2) run 29 Jun 2015 03:24:33 UTC


Name:

Workflow: Bayesian Phylogenetic Inference: Select Model For Me - Submission

Category: Phylogenetics

Status: Finished

Created at: 29 Jun 2015 03:24:46 UTC

Started at: 29 Jun 2015 03:24:48 UTC

Finished at: 29 Jun 2015 03:30:14 UTC

Outputs

Results (3)

JobID help (text/plain)

569990

NameFile (text/plain)

pippo

Errors/Logs (3)

Log ((list of depth 1))

 1. (text/plain)

  Application:PartitionFinder
  JobID:569989
  StdError:http://testjst.ba.infn.it/openacces/1090706959/test.phy http://testjst.ba.infn.it/openacces/1090706959/partition_finder.cfg
  --2015-06-29 05:25:42-- http://testjst.ba.infn.it/software//PartitionFinder.tar.gz
  Resolving testjst.ba.infn.it... 90.147.66.2
  Connecting to testjst.ba.infn.it|90.147.66.2|:80... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 698976 (683K) [application/x-gzip]
  Saving to: ���PartitionFinder.tar.gz���
  
     0K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 22.8M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 24.9M 0s
    100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 26.1M 0s
    150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 26.3M 0s
    200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 26.5M 0s
    250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 26.5M 0s
    300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 25.7M 0s
    350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 27.3M 0s
    400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 20.6M 0s
    450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 26.4M 0s
    500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 26.9M 0s
    550K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 28.0M 0s
    600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 31.2M 0s
    650K .......... .......... .......... ..          100% 29.6M=0.03s
  
  2015-06-29 05:25:42 (26.0 MB/s) - ���PartitionFinder.tar.gz��� saved [698976/698976]
  
  partfinder/
  partfinder/__init__.py
  partfinder/__init__.pyc
  partfinder/algorithm.py
  partfinder/algorithm.pyc
  partfinder/alignment.py
  partfinder/alignment.pyc
  partfinder/analysis.py
  partfinder/analysis.pyc
  partfinder/analysis_method.py
  partfinder/analysis_method.pyc
  partfinder/config.py
  partfinder/config.pyc
  partfinder/main.py
  partfinder/main.pyc
  partfinder/parser.py
  partfinder/parser.pyc
  partfinder/partition.py
  partfinder/partition.pyc
  partfinder/phyml.py
  partfinder/phyml.pyc
  partfinder/phyml_models.py
  partfinder/phyml_models.pyc
  partfinder/pyparsing.py
  partfinder/pyparsing.pyc
  partfinder/reporter.py
  partfinder/reporter.pyc
  partfinder/results.py
  partfinder/results.pyc
  partfinder/scheme.py
  partfinder/scheme.pyc
  partfinder/submodels.py
  partfinder/submodels.pyc
  partfinder/subset.py
  partfinder/subset.pyc
  partfinder/threadpool.py
  partfinder/threadpool.pyc
  partfinder/util.py
  partfinder/util.pyc
  PartitionFinderProtein.py
  PartitionFinder.py
  programs/
  programs/phyml
  README.txt
  non �� posizionale
  test.phy
  partition_finder.cfg
  --2015-06-29 05:25:42-- http://testjst.ba.infn.it/openacces/1090706959/test.phy
  Resolving testjst.ba.infn.it... 90.147.66.2
  Connecting to testjst.ba.infn.it|90.147.66.2|:80... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 10282 (10K) [text/plain]
  Saving to: ���test.phy���
  
     0K ..........                      100% 132M=0s
  
  2015-06-29 05:25:42 (132 MB/s) - ���test.phy��� saved [10282/10282]
  
  --2015-06-29 05:25:42-- http://testjst.ba.infn.it/openacces/1090706959/partition_finder.cfg
  Resolving testjst.ba.infn.it... 90.147.66.2
  Connecting to testjst.ba.infn.it|90.147.66.2|:80... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 197 [text/plain]
  Saving to: ���partition_finder.cfg���
  
     0K                            100% 10.3M=0s
  
  2015-06-29 05:25:42 (10.3 MB/s) - ���partition_finder.cfg��� saved [197/197]
  
  
  start execution
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,333 | You appear to have 64 cpus
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,337 | ------------- PartitionFinder v1.0.1 -----------------
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,342 | You have Python version 2.7
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,342 | Setting datatype to 'DNA'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,344 | Setting working folder to: '/home/donvito/execute_task_force/1199122871/Folder'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,345 | ------------------------ BEGINNING NEW RUN -------------------------------
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,346 | Loading configuration at './partition_finder.cfg'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,398 | Setting 'alignment' to 'test.phy'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,400 | Setting 'branchlengths' to 'linked'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,402 | Setting 'models' to 'mrbayes'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,403 | Setting datatype to 'DNA'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,405 | Setting 'model_selection' to 'aic'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,419 | Setting 'search' to 'greedy'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,422 | Looking for alignment file './test.phy'...
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,423 | Beginning Analysis
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,423 | Removing Schemes in './analysis/schemes' (they will be recalculated from existing subset data)
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,428 | Reading alignment file './test.phy'
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,459 | Making BioNJ tree for ./analysis/start_tree/filtered_source.phy
  INFO   | 2015-06-29 05:25:43,607 | Estimating GTR+I+G branch lengths on tree
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,238 | Branchlength estimation finished
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,240 | Starting tree with branch lengths is here: ./analysis/start_tree/filtered_source.phy_phyml_tree.txt
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,241 | Performing greedy analysis
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,242 | This will result in a maximum of 5 schemes being created
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,243 | PartitionFinder will have to analyse a maximum of 7 subsets of sites to complete this analysis
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,244 | Analysing starting scheme (scheme 1)
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,245 | Analysing scheme 1/5
  INFO   | 2015-06-29 05:26:43,246 | Analysing subset 1/7: 14.29% done
  INFO   | 2015-06-29 05:27:00,938 | Analysing subset 2/7: 28.57% done
  INFO   | 2015-06-29 05:27:21,263 | Analysing subset 3/7: 42.86% done
  INFO   | 2015-06-29 05:27:54,717 | ***Greedy algorithm step 1***
  INFO   | 2015-06-29 05:27:54,720 | Analysing scheme 1/3
  INFO   | 2015-06-29 05:27:54,721 | Analysing subset 4/7: 57.14% done
  INFO   | 2015-06-29 05:28:37,912 | Analysing scheme 2/3
  INFO   | 2015-06-29 05:28:37,914 | Analysing subset 5/7: 71.43% done
  INFO   | 2015-06-29 05:29:08,865 | Analysing scheme 3/3
  INFO   | 2015-06-29 05:29:08,867 | Analysing subset 6/7: 85.71% done
  INFO   | 2015-06-29 05:29:47,193 | Greedy algorithm finished after 1 steps
  INFO   | 2015-06-29 05:29:47,194 | Highest scoring scheme is scheme 1, with aic score of 7267.035
  INFO   | 2015-06-29 05:29:47,196 | Information on best schemes is here: ./analysis/best_schemes.txt
  INFO   | 2015-06-29 05:29:47,197 | Information on all schemes analysed is here: ./analysis/all_schemes.txt
  INFO   | 2015-06-29 05:29:47,198 | Processing complete.
  end execution
  RaxML-style partition definitions
  

PartitionFinderOutput help (text/plain)

Best scheme according to Greedy algorithm, analysed with aic

Scheme Name  : 1
Scheme lnL   : -3580.51738
Scheme AIC   : 7267.03476
Scheme AICc  : 7276.52729731
Scheme BIC   : 7504.88201298
Num params   : 53
Num sites   : 657
Num subsets  : 3

Subset | Best Model | Subset Partitions       | Subset Sites          | Alignment                
1   | GTR+I+G  | Gene1_pos1           | 1-657\3            | ./analysis/phyml/50bf1643d2a386419c9264eccd173b6b.phy
2   | GTR+G   | Gene1_pos2           | 2-657\3            | ./analysis/phyml/70bf411485fb1fe3503bc4f094e24b4a.phy
3   | HKY+G   | Gene1_pos3           | 3-657\3            | ./analysis/phyml/2d8c90733ab81be78313d5cf934c6639.phy


Scheme Description in PartitionFinder format
Scheme_1 = (Gene1_pos1) (Gene1_pos2) (Gene1_pos3);

RaxML-style partition definitions
DNA, p1 = 1-657\3
DNA, p2 = 2-657\3
DNA, p3 = 3-657\3SessionID (text/plain)

1090706959

Inputs

Data (2)

MSA_fasta help (text/plain)

>ABY27676/1-453 ABY27676
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------TTAATATTAGGA
GCTCCAGATATAGCTTTTCCTCGAATAAATAATCTTAGTTTTTGGTTGCTTCCTCCTTCTTTGATTTTATTA
ATAATTTCTTCAATAGTGGAGATAGGGGTTGGGGCGGGGTGAACTATTTATCCTCCTTTATCGGGTAGTCTA
GGTCATTCAGGGGTTTCAGTAGATTTAGCTATTTTTAGCTTACATTTGGCGGGAGCTTCTTCAATTATAGGA
GCAATTAATTTTATTTCCACTATTTTAAATATACGTTCAGTTGGGATATCTATAGATAAGGTACCTTTATTT
GTGTGATCTGTATTAGTTACTGCTGTTTTATTATTATTATCTTTACCAGTTTTAGCCTGGGGTATTACGATA
TTATTAACAGATCGAAATTTTAACACTTCTTTTTTTGACCCTGCGGGTGGAGGTGATCCAATTTTATTTCAA
CATCTTTTT
>ADW61587/1-657 ADW61587
ACGTTATATTTAATATTTGGGGCTTGAGCTGCTATAGTAGGAACAGCCATAAGAGTATTAATTCGAATTGAA
TTAGGTCAACCTGGGAGGTTTATTGGGGATGATCAATTATATAATGTAATCGTTACTGCTCATGCATTTGTT
ATAATTTTTTTTATAGTAATACCTATTTTGATTGGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCCTTTAATATTAGGC
GCTCCTGATATAGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTAAGATTTTGGCTACTCCCTCCTTCATTATTTTTATTA
ATTATTTCTTCTATAGTAGAAATGGGAGTGGGGGCAGGATGGACGGTTTATCCTCCTTTAGCTAGTTTAGAG
GGCCATGCTGGCAGGTCAGTGGATTTTGCTATTTTTTCTTTACATTTAGCGGGGGCCTCCTCTATTATGGGG
GCTATTAATTTTATTTCTACTATTATTAATATACGATCGCATGGAATAACTATAGAAAAAGTACCTTTATTT
GTATGATCAGTATTGATTACTGCTGTATTATTATTATTATCACTTCCAGTATTGGCGGGGGCTATCACAATA
TTATTAACTGATCGAAATTTTAATACTTCGTTTTTTGACCCTTCAGGAGGGGGGGATCCAATCCTTTTCCAA
CATTTATTT
>AEE92862/1-657 AEE92862
ACGTTATATTTTGTTTTTGGAGCTTGATCTGCTATGGTAGGGACCGGAATAAGAGTAATTATTCGGTCTGAG
TTGGGGCAAGTGGGGAGATTGTTGGGTGATGATCATATATATAATGTTATGGTAACTGCTCATGCTTTAGTA
ATGATTTTTTTTATGGTAATGCCAATCATGATTGGAGGTTTTGGTAATTGATTACTGCCTTTAATAGTAGGA
GCTCCTGATATGGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTGAGTTTTTGATTGCTTCCACCTTCTTTATTTTTGTTG
GTGTTGTCTTCTTTAACAGATGTTGGGGTAGGGGCTGGTTGAACTATTTATCCTCCTTTGTCTTCGGGAGTT
GGGCATGGAGGTGGGGGTATGGATTTTGCTATTTTTTCTTTGCATTTAGCTGGGGCTTCTTCTATTATGGGG
GCGATTAATTTTATTACCACTATTATTAATATGCGTACAAATGGTATAACTATGGAGCGTGTGCCGTTGTTT
GTGTGATCAGTATTAGTGACTGCTATTTTGTTATTATTGTCTTTACCAGTATTGGCGGGGGCTATTACGATA
TTACTAACAGATCGTAATTTTAATACATCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGGGATCCTGTTCTGTTTCAG
CATTTATTT
>AEC60810/1-657 AEC60810
ACTTTGTATTTATTGTTTGGTATTTGATCTGCTATAATGGGAACGGCAATAAGAGTGATTATTCGAATTGAA
TTAGGTCAAGTTGGAAGATTGTTGGGTGATGATCATTTATATAATGTAATTGTAACAGCACATGCTTTGGTT
ATGATTTTTTTTATAGTTATACCGATTTTGATTGGTGGATTTGGAAATTGAATAGTTCCTTTGATGTTAGGT
GCTCCAGATATAGCATTCCCACGTATAAATAATTTGAGATTTTGATTGCTTCCTCCATCATTATTTTTGTTA
TTATTATCTTCTTTAACAGATGTAGGGGTTGGAGCCGGGTGAACTATTTATCCTCCTTTATCCTCTGGGGTT
GGACATAGAGGGGGGGGGATGGATTTTGCTATTTTTTCTTTACATTTAGCAGGAGCTTCATCTATTATAGGG
GCGATTAATTTTATTACAACAATTATTAATATGCGAAGATTTGGAATAACAATAGAACGTGTACCTTTATTT
GTGTGATCAGTTCTTATTACTACTATTTTATTATTGCTTTCTTTACCTGTATTGGCTGGTGCTATTACTATA
TTGTTGACTGATCGAAATTTCAATACTTCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGTGGTGATCCTATTTTGTTTCAA
CATTTATTT
>AEE92861/1-633 AEE92861
------------------------TGATCTGCTATGGTAGGTACCGGAATAAGAGTAATTATTCGGTCTGAG
TTGGGGCAAGTGGGAATATTATTAGGTGATGATCATATATATAATGTTATGGTTACTGCTCATGCTTTAGTA
ATGATTTTTTTTATGGTAATGCCAATCATGATTGGAGGTTTTGGTAATTGATTATTGCCTTTAATGGTAGGA
GCTCCTGATATGGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTGAGTTTTTGATTGCTTCCTCCTTCTTTATTTTTGTTG
GTGTTGTCTTCTTTAACAGATGTTGGGGTAGGGGCTGGTTGAACTATTTATCCTCCTTTGTCTTCGGGAGTT
GGGCATGGAGGTGGGGGTATGGATTTTGCTATTTTTTCTTTGCATTTAGCTGGGGCTTCTTCTATTATGGGG
GCGATTAATTTTATTACTACTATTATTAATATGCGTACAAATGGTATGACTATGGAGCGTGTGCCGTTGTTT
GTGTGATCAGTATTAGTGACTGCTATTTTGTTATTGTTGTCTTTGCCAGTATTGGCGGGGGCTATTACAATA
TTATTGACAGATCGTAATTTTAATACATCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGGGATCCTGTTCTGTTTCAA
CATTTATTT
>AEE92860/1-648 AEE92860
---------TTTGTTTTTGGAGCTTGATCTGCTATGGTAGGTACCGGAATAAGAGTAATTATTCGGTCTGAG
TTGGGGCAAGTGGGAAGATTATTAGGTGATGATCATATATATAATGTTATGGTTACTGCTCATGCTTTAGTA
ATGATTTTTTTTATGGTAATGCCAATCATGATTGGAGGTTTTGGTAATTGATTATTGCCTTTAATGGTAGGA
GCTCCTGATATGGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTGAGTTTTTGATTGCTTCCTCCTTCTTTATTTTTGTTG
GTGTTGTCTTCTTTAACAGATGTTGGGGTAGGGGCTGGTTGAACTATTTATCCTCCTTTGTCTTCGGGAGTT
GGGCATGGAGGTGGGGGTATGGATTTTGCTATTTTTTCTTTGCATTTAGCTGGGGCTTCTTCTATTATGGGG
GCGATTAATTTTATTACTACTATTATTAATATGCGTACAAATGGTATGACTATGGAGCGTGTGCCGTTGTTT
GTGTGATCAGTATTAGTGACTGCTATTTTGTTATTGTTGTCTTTGCCAGTATTGGCGGGGGCTATTACAATA
TTATTGACAGATCGTAATTTTAATACATCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGGGATCCTGTTCTGTTTCAA
CATTTATTT
>ADD09384/1-555 ADD09384
------------------------------------------------------------------------
------------------------------TATCAGCTATACAATGTATTAATTACCGCTCATGCTATAATT
ATGGTATTTTTCATGATTATGCCAGCTTTATTTGGTGGATTTGGTAATTACTTTGTACCAATTTTAATAGGT
GCCCCGGATATGGCTTTTCCTAGGCTAAATAATATAAGTTTTTGGCTACTTGTCCCTGCTTTTATATTATTA
ATGCTGTCAGGTTTGGTTGATGGAGGAGCTGGTACTGGCTGGACACTGTATCCTCCTCTAAGTAGTATAGTA
GGGCATCCTGGCGCTGCTGTCGATATGGCTATTTTAAGCTTACATCTTACAGGGCTTTCCTCCATTCTTGGT
TCAATTAATATGATTGTCACTATCTTTAATATGAGAACTGATGGTATGGGGTTATTTGAAATGCCCTTATTT
GTTTGGTCAATTTTGGTTACTGCCTTCTTGCTGATACTAGCAATTCCTGTGTTAGGGGGTGCAATAACCATG
TTACTGACTGATCGAAATTTTGGTACTACTTTTTTCAAGCCTGATGGTGGCGGAGATCCAGTGTTATTTCAG
CATTTATTT
>ADJ82639/1-645 ADJ82639
ACTTTATATTTAATGTTTGGGGTTTGGTCAGCTATAATAGGAACTGCTATAAGAGTATTAATTCGAATGGAA
TTAGGGAATCCTGGTAGATTGTTAGGTGATGATCATTTGTATAATGTTATAGTTACTGCTCATGCTTTTGTA
ATAATTTTTTTTATAGTAATGCCTATTCTTATTGGAGGTTTTGGAAATTGATTAGTTCCTTTAATATTAGGA
GCTCCAGATATATCATTTCCTCGAATAAATAATCTTTCTTTTTGATTATTACCTCCTTCTTTATTTTTGTTA
TCTATATCTTCTATAGTAGAAATAGGAGTTGGGGCTGGGTGAACTGTTTATCCTCCTTTAGCGTCTACAGTT
GGGCACATAGGAAATTCAATAGATTTTGCTATTTTTTCTCTTCATTTAGCTGGAGCTTCTTCTATTATAGGA
GCTGTAAATTTTATTTCTACCATTATTAATATACGAATATTAGGAATATCTATAGAGAAGGTTCCTCTTTTT
GTTTGATCAGTTTTAATTACAGCAGTATTATTATTACTTTCTTTACCTGTTTTAGCAGGTGCTATTACTATA
TTATTAACAGATCGAAATTTTAATACTTCTTTTTTTGATCCTGCTGGGGGAGGAGATCCTAATTTATTT---
---------
>ADQ21240/1-648 ADQ21240
AGATTATATTTTGTTTTTGGGGCTTGAGCTGCTATAGTAGGAACAGCAATAAGAGTATTAATTCGTGTTGAG
TTGGGACAAACTGGTAGTTTGTTAGGGGATGATCAGTTGTATAATGTTATTGTTACGGCTCATGCTTTTGTA
ATAATTTTTTTTATAGTTATGCCTATTTTAATTGGGGGTTTTGGAAATTGGCTGATTCCACTAATACTAGGA
GCTCCGGATATAGCTTTCCCTCGTATAAATAATTTGAGATTTTGGCTTTTACCCCCTTCTTTATTATTACTG
TTTATTTCAAGCATAGATGAGATAGGAGTGGGGGCGGGATGAACGGTTTACCCCCCTCTTGCCTCTTTAGAG
GGACATTCTGGTAGTTCAGTAGATTTTGCTATTTTTTCTTTACACTTAGCTGGAGCGTCTTCTATTATAGGG
GCTATTAATTTTATTTCCACAATTTTGAATATACGGGGTTATGGAATATCTATAGAAAAAGTACCTTTATTT
GTTTGGTCCGTGTTAATTACAGCTGTATTATTATTGTTATCTCTTCCTGTGTTAGCTGGGGCTATCACAATA
TTACTGACGGATCGTAATTTTAATACTTCATTTTTTGATCCTTGTGGGGGGGGGGATCCTGTTTTGTTTCAA
---------
>AEE92882/1-657 AEE92882
ACGTTATATTTTGTTTTTGGAGCTTGATCTGCTATGGTAGGGACCGGAATAAGAGTAATTATTCGGTCTGAG
TTGGGGCAAGTGGGGAGATTGTTGGGTGATGATCATATATATAATGTTATTGTAACTGCTCATGCTTTAGTA
ATGATTTTTTTTATGGTAATGCCAATCATGATTGGAGGTTTTGGTAATTGATTACTGCCTTTAATAGTAGGA
GCTCCTGATATGGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTGAGTTTTTGATTGCTTCCACCTTCTTTATTTTTGTTG
GTGTTGTCTTCTTTAACAGATGTTGGGGTAGGGGCTGGTTGAACTATTTATCCTCCTTTGTCTTCGGGAGTT
GGGCATGGAGGTGGGGGTATGGATTTTGCTATTTTTTCTTTGCATTTAGCTGGGGCTTCTTCTATTATGGGG
GCGATTAATTTTATTACCACTATTATTAATATGCGTACAAATGGTATAACTATGGAGCGTGTGCCGTTGTTT
GTGTGATCAGTATTAGTGACTGCTATTTTGTTATTATTGTCTTTACCAGTATTGGCGGGGGCTATTACGATA
TTACTAACAGATCGTAATTTTAATACATCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGGGATCCTGTTCTGTTTCAG
CATTTATTT
>ADW58691/1-657 ADW58691
ACTTTATATTTAATATTTGGAGCTTGATCTGCTATAGTAGGGACTGCTATAAGAGTGTTAATTCGAATAGAA
TTAGGTCAATCTGGAAGACTTTTAGGTGATGATCATTTATATAATGTTGTAGTTACTGCACATGCTTTTGTT
ATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTTTGATTGGTGGTTTTGGAAATTGGTTAGTTCCTTTAATATTAGGT
GCTCCTGATATAGCTTTTCCTCGAATAAATAATTTAAGTTTTTGATTATTACCTCCTTCTTTATTTTTATTA
TTTATTTCTTCTATAGTTGAAATAGGAGTTGGAGCAGGATGAACAGTTTATCCTCCATTGGCATCTAGTGTA
GGTCATATGGGAAGTGCAATAGATTTTGCTATTTTTTCATTACATTTGGCTGGTGCTTCTTCTATTATAGGA
GCAGTAAATTTTATTACTACTATTATTAATATACGTTCTCATGGAATAAGAATAGAAAAAGTTCCTTTATTT
GTTTGATCAGTTTTAATTACAGCTATTTTGTTGTTATTATCTTTACCTGTTTTAGCAGGTGCTATTACTATA
TTATTAACTGATCGTAATTTTAATACTTCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGAGATCCTATTTTATTTCAA
CATTTATTT
>ADW58631/1-657 ADW58631
ACTTTATATTTAATATTTGGAGCTTGATCTGCTATAGTAGGGACTGCTATAAGAGTGTTAATTCGAATAGAA
TTAGGTCAATCTGGAAGACTTTTAGGTGATGATCATTTATATAATGTTGTAGTTACTGCACATGCTTTTGTT
ATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTTTGATTGGTGGTTTTGGAAATTGGTTAGTTCCTTTAATATTAGGT
GCTCCTGATATAGCTTTTCCTCGAATAAATAATTTAAGTTTTTGATTACTACCTCCTTCTTTATTTTTATTA
TTTATTTCTTCTATAGCTGAAATAGGAGTTGGAGCAGGATGAACAGTTTATCCTCCATTGGCATCTAGTGTA
GGTCATATAGGAAGTGCAATAGATTTTGCTATTTTTTCATTACATTTGGCTGGTGCTTCTTCTATTATAGGA
GCAGTAAATTTTATTACTACTATTATTAATATACGTTCTCATGGAATAAGAATAGAAAAAGTTCCTTTATTT
GTTTGATCAGTTTTAATTACAGCTATTTTGTTGTTATTATCTTTACCTGTTTTAGCAGGTGCTATTACTATA
TTATTAACTGATCGTAATTTTAATACTTCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGAGATCCTATTTTATTTCAA
CATTTATTT
>ACM89220/1-657 ACM89220
ACTTTATATTTTTTATTTGGTACTTGATCAGCAATAATTGGTACAGCAATAAGTGTTTTAATTCGTGTTGAA
CTAGGATTTTCTGGAAGATTTTTAGGTGATGATCATTTATATAATGTAATTGTTACTGCTCATGCTTTTATT
ATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTTTAATTGGTGGTTTTGGAAATTGGTTAGTTCCTTTAATATTAAGA
GCTCCAGATATAGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTAAGATTTTGGTTACTACCTCCTTCGTTATTATTGTTA
TTTATTTCTTCTATGGTTGAAATCGGAGTTGGAGCAGGGTGGACTATTTATCCTCCTTTATCTTCTTCTGTG
GGTCATTCTGGTGCATCTATGGATTTTGCAATTTTTTCTCTTCATTTAGCTGGTGCTTCTTCTATTATAGGT
GCTATTAATTTTATTTCAACAATTATTAATATACGACCTTATGGTATAAGAATAGAAAAGATTCCTTTATTT
GTATGATCTGTATTAATTACAGCTGTCTTATTATTATTATCATTACCAGTATTAGCTGGGGCTATTACTATA
CTTTTAACTGATCGTAATTTTAATACTTCTTTTTTTGATCCAGCTGGGGGTGGGGATCCAATTTTATTTCAG
CATTTATTT
>AEE92867/1-642 AEE92867
---------------TTTGGGGCTTGATCTGCTATGGTAGGTACCGGAATAAGAGTAATTATTCGGTCTGAG
TTGGGGCAAGTGGGAAGATTATTAGGTGATGATCATATATATAATGTTATGGTTACTGCTCATGCTTTAGTA
ATGATTTTTTTTATGGTAATGCCAATCATGATTGGAGGTTTTGGTAATTGATTATTGCCTTTAATGGTAGGA
GCTCCTGATATGGCTTTTCCTCGTATAAATAATTTGAGTTTTTGATTGCTTCCTCCTTCTTTATTTTTGTTG
GTGTTGTCTTCTTTAACAGATGTTGGGGTAGGGGCTGGTTGAACTATTTATCCTCCTTTGTCTTCGGGAGTT
GGGCATGGAGGTGGGGGTATGGATTTTGCTATTTTTTCTTTGCATTTAGCTGGGGCTTCTTCTATTATGGGG
GCGATTAATTTTATTACTACTATTATTAATATGCGTACAAATGGTATGACTATGGAGCGTGTGCCGTTGTTT
GTGTGATCAGTATTAGTGACTGCTATTTTGTTATTGTTGTCTTTGCCAGTATTGGCGGGGGCTATTACAATA
TTATTGACAGATCGTAATTTTAATACATCTTTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGGGATCCTGTTCTGTTTCAA
CATTTATTT
>ADH12119/1-645 ADH12119
ACTTTATACTTGGTTTTTGGTGCTTGAGCGGCTATGGTTGGAACTGCAATAAGTGTTTTAATTCGAATTGAG
TTGGGGCAATCTGGTAGATTTATGGGAGATGATCAGTTGTATAATGTTATTGTAACTGCTCATGCTTTTGTT
ATAATTTTTTTTATGGTTATGCCTATTTTGATTGGGGGCTTTGGTAATTGACTGGTTCCTTTGATGTTGGGG
GCTCCTGATATGGCTTTTCCTCGCATGAATAATTTAAGGTTTTGATTATTGCCTCCTTCTTTATTTTTATTA
TTTATTTCTTCTATGGTGGAAATAGGGGTTGGGGCTGGTTGAACGATCTACCCTCCTTTAGCGTCTCTAGAA
GGACATTCAGGAAGTTCGGTTGATTTTGCCATTTTTTCTTTGCATTTGGCTGGGGCCTCTTCTATTATAGGG
GCTATTAATTTTATTTCTACAATTTTGAATATACGGTCTTATGGGATGTCTATGGAAAAAGTTCCTTTGTTT
GTTTGGTCGGTTTTAATTACTGCTGTTTTGCTCCTATTATCACTTCCGGTTTTAGCTGGGGCTATCACTATG
TTATTAACTGATCGAAATTTTAATACATCGTTTTTTGATCCTTCGGGGGGAGGGGATCCTATTTTTTTT---
---------

Possible_Partition help (text/plain)

Gene1_pos1 = 1-657\3;
Gene1_pos2 = 2-657\3;
Gene1_pos3 = 3-657\3;

Parameters (7)

Email (text/plain)

File_name help (text/plain)

pippo

Linking_branches help (text/plain)

linked

Number_of_MCMCMC_generations help (text/plain)

100000

Number_of_runs help (text/plain)

2

SampleSize help (text/plain)

100

Statistical_Criterium help (text/plain)

AIC

Advanced
Eu_logo
BioVeL has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 283359.

Portal version: 1.6.1-61c993b